طرح سپاس یکی از انواع بیمه مختلط پس اندازیست که به آن بیمه عمر و پس‌انداز به‌شرط حیات نیز گفته می‌شود

سپاس

طرح سپاس یکی از انواع بیمه مختلط پس اندازیست که به آن بیمه عمر و پس‌انداز به‌شرط حیات نیز گفته می‌شود

خلاصه تعهدات بیمه زندگی سپاس ایران:

 1. پرداخت هزینه اعمال جراحی ناشی از بیماری و حادثه (بیمه تکمیلی) مشروط به بستری شدن در بیمارستان تا سقف  ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال در هرسال
 2.  پرداخت غرامت بابت ابتلا به بیماری‌های خاص شامل: سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق کرونر قلب (جراحی قلب باز)، پیوند اعضای طبیعی بدن شامل قلب، ریه، کبد، کلیه، مغز استخوان حداکثر تا سقف۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال علاوه بر بند یک
 3. پرداخت غرامت بابت ابتلا بیمه‌شده به یکی از انواع سرطان‌های بدخیم که دارای متاستاز باشند  تا سقف۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال علاوه بر بند یک
 4.  پرداخت غرامت فوت عادی بیمه‌شده  تا سقف۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 5. پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه بیمه‌شده تا سقف یک میلیارد تومان
 6. امکان پرداخت مستمری مادام‌العمر در پایان مدت قرارداد

مشروح تعهدات بیمه زندگی سپاس ایران:

۱- بیمه تکمیلی

 • از مهم‌ترین تفاوت‌های بیمه زندگی سپاس با سایر بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری پوشش بیمه تکمیلی است.
 • بیمه تکمیلی در سه بسته ۱۰، ۱۵ و  ۲۵ میلیون تومان عرضه می‌گردد
 • بسته انتخابی نباید از ۲۵% سرمایه فوت بیمه‌نامه تجاوز کند
 • دوره انتظار بیمه تکمیلی ۶ ماه است یعنی بعد از شش ماه از خرید بیمه‌نامه فعال می‌گردد.
 • فرانشیز بیمه تکمیلی در این طرح در صورت استفاده بیمه‌شده از بیمه‌گر پایه معادل سهم بیمه‌گر پایه و در صورت عدم استفاده از سهم بیمه‌گر پایه در هر یک از هزینه‌ها معادل ۲۰%  است
 • بیمه‌شده می‌تواند هرسال تا سقف تعهد از این پوشش استفاده نماید
 • شرایط عمومی حاکم بر این پوشش همان شرایط عمومی بیمه تکمیلی است.

۲- بیمه بیماری‌های خاص

پرداخت غرامت بابت ابتلا به بیماری‌های سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق کرونر قلب (جراحی قلب باز)، پیوند اعضای طبیعی بدن شامل قلب، ریه، کبد، کلیه، مغز استخوان

سقف پرداخت ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است مشروط به اینکه از ۲۵% سرمایه فوت بیمه‌نامه تجاوز نکند.

این پوشش تا سن ۶۰ سالگی بیمه‌شده عرضه می‌گردد.

بیمه‌شده صرفاً یک‌بار در طول مدت قرارداد و برای یکی از بیماری‌های فوق می‌تواند از تعهدات این پوشش بهره‌مند گردد.

دوره انتظار این پوشش سه ماه می‌باشد یعنی بعد از سه ماه از خرید بیمه فعال می‌گردد.

در صورت ابتلا بیمه‌شده به هریک از بیماری‌های فوق کل مبلغ تعهد شده ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بدون در نظر گرفتن هزینه‌های انجام‌شده پرداخت می‌گردد.

غرامت پرداخت‌شده بابت بیماری‌های خاص علاوه بر تعهدات بیمه تکمیلی دربند ۱ پرداخت می‌شود.

۳- بیمه بیماری سرطان

پرداخت غرامت بابت ابتلا بیمه‌شده به یکی از انواع سرطان‌های بدخیم که دارای متاستاز باشند  تا سقف۵۰% سرمایه فوت و حداکثر ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

پرداخت یک‌سوم سرمایه سرطان با تائید پزشک معتمد بیمه‌گر برای سرطان‌های بدخیم که دارای متاستاز نباشند

این پوشش تا سن ۶۰ سالگی بیمه‌شده عرضه می‌گردد.

بیمه‌شده صرفاً یک‌بار در طول مدت قرارداد می‌تواند از تعهدات این پوشش بهره‌مند گردد.

دوره انتظار این پوشش شش ماه می‌باشد یعنی بعد از شش ماه از خرید بیمه فعال می‌گردد.

غرامت پرداخت‌شده بابت بیماری‌های خاص علاوه بر تعهدات بیمه تکمیلی دربند ۱ پرداخت می‌شود.

۴- بیمه فوت عادی

چنانچه بیمه‌شده به علت بیماری فوت نماید سرمایه فوت بیمه‌نامه به استفاده‌کنندگان پرداخت خواهد شد.

سرمایه قابل پرداخت به استفاده‌کننده بیمه‌نامه در صورت فوت عادی حداقل ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و حداکثر۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد.

۵- بیمه فوت ناشی از حادثه

چنانچه بیمه‌شده به علت حادثه فوت کند یک برابر سرمایه فوت عادی علاوه بر سرمایه فوت عادی دربند ۴  به استفاده‌کنندگان پرداخت خواهد شد.

حادثه یعنی هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه‌شده رخ‌داده و منجر به فوت بیمه‌شده گردد.

فوت ناشی از زلزله، آتش‌فشان، فعل‌وانفعالات هسته‌ای و هدایت موتورسیکلت منوط به داشتن گواهینامه متناسب با نیز از تعهدات پوشش حادثه است. نوع وسیله نقلیه فوت ناشی از کلیه حوادث رانندگی از تعهدات پوشش حادثه است

مدت بیمه‌نامه

 حداقل مدت بیمه‌نامه ۵ سال و حداکثر ۳۰ سال است.

سن بیمه‌شدگان

در این طرح حداقل سن بیمه‌شدگان ۵ سال و حداکثر ۶۵ سال می‌باشد.

مبلغ حق بیمه

مبلغ حداقل بیمه سالانه در این طرح ۲ میلیون تومان است که امکان افزایش سالانه ۲۰ درصد نسبت به سال قبل وجود دارد.

شرایط حق بیمه

 پرداخت هزینه حق بیمه در بیمه‌نامه زندگی سپاس ایران به‌صورت یک‌ساله است.

پرداخت غرامت بابت ابتلا بیمه‌شده به یکی از انواع سرطان‌های بدخیم

پرداخت غرامت بابت ابتلا بیمه‌شده به یکی از انواع سرطان‌های بدخیم

پرداخت غرامت بابت ابتلا بیمه‌شده به یکی از انواع سرطان‌های بدخیم که دارای متاستاز باشند تا سقف۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال علاوه بر بند یک

پرداخت هزینه اعمال جراحی ناشی از بیماری و حادثه

پرداخت هزینه اعمال جراحی ناشی از بیماری و حادثه

پرداخت هزینه اعمال جراحی ناشی از بیماری و حادثه (بیمه تکمیلی) مشروط به بستری شدن در بیمارستان تا سقف ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در هرسال

پرداخت غرامت بابت ابتلا به بیماری‌های خاص

پرداخت غرامت بابت ابتلا به بیماری‌های خاص

پرداخت غرامت بابت ابتلا به بیماری‌های خاص شامل: سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق کرونر قلب (جراحی قلب باز)، پیوند اعضای طبیعی بدن شامل قلب، ریه، کبد، کلیه، مغز استخوان حداکثر تا سقف۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال علاوه بر بند یک

حداقل مدت بیمه‌نامه ۵ سال و حداکثر ۳۰ سال است.

مبلغ حداقل بیمه سالانه در این طرح ۲ میلیون تومان است که امکان افزایش سالانه ۲۰ درصد نسبت به سال قبل وجود دارد.

بیمه تکمیلی

 • از مهم‌ترین تفاوت‌های بیمه زندگی سپاس با سایر بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری پوشش بیمه تکمیلی است.
 • بیمه تکمیلی در سه بسته ۱۰، ۱۵ و  ۲۵ میلیون تومان عرضه می‌گردد
 • بسته انتخابی نباید از ۲۵% سرمایه فوت بیمه‌نامه تجاوز کند
 • دوره انتظار بیمه تکمیلی ۶ ماه است یعنی بعد از شش ماه از خرید بیمه‌نامه فعال می‌گردد.
 • فرانشیز بیمه تکمیلی در این طرح در صورت استفاده بیمه‌شده از بیمه‌گر پایه معادل سهم بیمه‌گر پایه و در صورت عدم استفاده از سهم بیمه‌گر پایه در هر یک از هزینه‌ها معادل ۲۰%  است
 • بیمه‌شده می‌تواند هرسال تا سقف تعهد از این پوشش استفاده نماید
 • شرایط عمومی حاکم بر این پوشش همان شرایط عمومی بیمه تکمیلی است.